Wśród wielu stolic województw w kraju, Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i rozrywki, ale też na wielu innych polach. Staje się regionem przyjaznym do mieszkania. Read More